Didžiausias statybos forumas Lietuvoje

Full Version: Quadtrac traktoriai
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Keturi atskirai valdomi kopijuojantys žemės paviršių vikšrai su tiesiogine pavara tolygiai paskirsto mašinos svorį per keturis kreipiamuosius ritinius ir šešis vidurinius ritinius.

Daugiau apie mūsų parduodamus traktorius - dotnuvabaltic.lt